Despre campania noastra

 

cine suntem noi

lista cu membrii Comitetului Cetatenilor

organizatii

lista cu contactele nationale

Obiectivele noastre:

 1. Servicii garantate de apă şi salubrizare accesibile tuturor în Europa.
 2. Fără liberalizarea serviciilor de apă.
 3. Acces universal (global) la apă şi salubrizare.

Această campanie este o modalitate de a determina asumarea unui angajament cu privire la dreptul omului la apă şi salubrizare. Este un mijloc de a schimba modul de gândire al Comisiei Europene de la o abordare bazată pe piaţă, cu accent pe concurenţă, la o abordare bazată pe drepturi, cu accent pe serviciul public. Campania urmăreşte realizarea unui acces universal (global) la apă şi salubrizare şi protejarea resurselor publice limitate de apă pentru generaţiile viitoare.

Ce dorim

1.            Servicii garantate de apă şi salubrizare accesibile tuturor în Uniunea Europeană.

Credem că Uniunea Europeană trebuie să pună în aplicare dreptul omului la apă în măsura în care serviciile de apă şi salubrizare se supun legislaţiei europene (ca servicii de interes general). Uniunea Europeană trebuie să promoveze aplicarea acestui drept al omului la nivel naţional stabilind obiective obligatorii pentru statele europene de a asigura o acoperire universală.

2.            Drepturile omului mai presus de interesele pieţei: Fără liberalizarea serviciilor de apă.

Dorim ca UE să-şi schimbe modul de a gândi şi să nu se mai concentreze asupra concurenţei, abordând problema în întregime din perspectiva pieţei, ci să adopte o atitudine favorabilă serviciilor publice, având o abordare bazată pe drepturi. Apa constituie o resursă naturală limitată şi un bun public fundamental pentru viaţă şi sănătate. Este un monopol „natural”, care nu trebuie să se supună normelor privind piaţa internă.

3.            Acces global/universal la apă şi salubrizare pentru toţi.

Credem că UE ar trebuie să-şi intensifice eforturile în aşa fel încât serviciile de apă şi salubrizare să fie accesibile în mod universal. UE trebuie să fixeze obiective şi să includă realizarea accesului universal (global) la serviciile de apă şi salubrizare în cadrul politicii sale de dezvoltare. În acest fel, UE va promova activ mesajul că dreptul la apă şi salubrizare poate fi exercitat la nivel global.

Propunerile noastre către Comisia Europeană de punere în aplicare a dreptului omului la apă şi salubrizare:

 1. Folosirea dreptului omului la apă şi salubrizare în toate comunicările privind apa şi/sau salubrizarea.
 2. Garantarea serviciilor de apă (sigură, curată şi accesibilă) şi salubrizare pentru toate populaţiile statelor membre ale UE.
 3. Evitarea transformării serviciilor de apă în servicii comerciale prin excluderea apei din normele privind piaţa internă. Pentru ca acest lucru să fie realizat, Comisia Europeană trebuie să se angajeze:
 4. Să nu liberalizeze serviciile de apă şi salubrizare.
 5. Să nu includă serviciile de apă şi salubrizare în acorduri comerciale precum AECG (Acordul economic şi comercial global).
 6. Să promoveze parteneriate public-public.
 7. Să consacre principiul „apa nu este un bun comercial” stabilit în Directiva-cadru privind apa în toate politicile comunitare în domeniul apei.
 8. Să specifice că protecţia mediului acvatic va prevala asupra politicilor comerciale.
 9. Să iniţieze programe de sprijin pentru persoanele care nu pot să-şi plătească facturile la apă, cu scopul de a preveni debranşarea utilizatorilor..
 10. Să asigure că societăţile private care furnizează servicii de alimentare cu apă asigură o transparenţă şi o deschidere totale în ceea ce priveşte contractele lor (neputând să invoce confidenţialitatea comercială în acest serviciu public).
 11. Promovarea participării cetăţenilor potrivit directivei cadru a apei.
 12. Lărgirea accesului la serviciile de apă şi salubrizare în toată lumea, prin includerea realizării accesului universal la serviciile de apă şi salubrizare în politica UE de dezvoltare şi prin atribuirea unei ponderi mai mari în cadrul Asistenţei oficiale pentru dezvoltare (AOD) acordate pentru îmbunătăţirea serviciilor de apă şi salubrizare.
 13. Promovarea unor parteneriate public-public (parteneriate între companii de distribuţie a apei), bazate pe principiul non-profit şi pe solidaritate între companiile de distribuţie a apei şi lucrători din diferite ţări.
 14. Consacrarea în legislaţie a principiului conform căruia controlul asupra apei şi resurselor de apă trebuie să rămână în mâini publice.
 15. Sprijinirea companiilor de apă din EU şi din alte ţări cărora le lipseşte capitalul pentru investiţii în extinderea serviciilor de apă şi salubrizare pentru cei săraci.
 16. Promovarea operatorilor de apă care direcţionează un procent din cifra de afaceri anuală către parteneriatele cu operatorii de apă din ţarile în curs de dezvoltare (cum sunt cei din Olanda şi Franţa).
 17. Promovarea unui sistem de referinţă la nivel european în vederea creşterii calităţii serviciilor publice de apă.
 18. Elaborarea unui cod de guvernanţă pentru companiile de distribuţie a apei în UE-27.

Descarcati materialele noastre

water.tttp.eu/material

 

Revista presei

water.tttp.eu/press-review