Apa şi Salubrizarea constituie un drept al omului

Apa este un bun public şi nu un bun comercial - Invităm Comisia Europeană să propună o legislație de implementare a dreptului omului la apă și salubritate, după cum este recunoscut de Organizația Națiunilor Unite, și de promovare a asigurării cu apă și salubritate ca servicii publice de bază pentru toți. Legislaţia UE trebuie să ceară guvernelor să asigure şi să ofere tuturor cetăţenilor apă potabilă suficientă şi curată şi salubritate. Cerem ca:                             

  1. Instituțiile UE și Statele Membre să fie obligate să se asigure că toți locuitorii se bucură de dreptul la apă și salubritate.
  2. Alimentarea cu apă şi gestionarea resurselor de apă să nu fie supuse "normelor pieţei interne" şi ca serviciile de apă să fie scutite de liberalizare.
  3. UE să-și sporească eforturile pentru a asigura accesul universal la apă şi salubritate.

 

 

Ultimele stiri

(21 June 2018) Luni, 25 iunie, Consiliul Uniunii Europene va discuta pentru prima oară Inițiativa Europeană a Cetățenilor Right2water.

(22 March 2018) Today is World Water Day. Four years ago we completed the first ever successful European Citizens Initiative for the Human Right to water.

(23 February 2018)  The experience of many campaigners and organisations with running ECI’s has not been positive.

(8 February 2018) The European Commission published its proposals for a Recast of the Drinking Water Directive, 1 February 2018.