Over de campagne

 

Wie we zijn

Leden va het burgercomité

Organisaties

Contactpersonen per land

Over de campagne

Iedereen heeft schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen nodig. Wij vragen de Europese Unie deze mensenrechten te garanderen door de watervoorziening en sanitaire voorzieningen te bevorderen als essentiële openbare diensten voor iedereen. Deze rechten moeten worden geïmplementeerd.

De Europese Unie moet bindende doelen stellen voor alle lidstaten om 100% dekking in Europa te realiseren. Wij vinden dat de Europese Unie ook meer moet doen om wereldwijde toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bewerkstelligen. Miljoenen mensen moeten het nog steeds zonder deze diensten stellen.

Onze doelen:

 1. Gegarandeerd water en sanitaire voorzieningen voor iedereen in Europa.
 2. Geen liberalisatie van waterdiensten.
 3. Universele (wereldwijde) toegang tot water en sanitaire voorzieningen.

Deze campagne is een instrument om het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen te verwezenlijken. Het is een instrument om de denkwijze van de Europese Commissie te veranderen van een marktgebaseerde aanpak met een focus op concurrentie in een op rechten gebaseerde aanpak met een focus op openbare dienstverlening. Het doel is om te bereiken dat iedereen over de hele wereld toegang heeft tot water en sanitaire voorzieningen en om waterbronnen en watervoorraden te beschermen voor de volgende generaties.

Wat we willen

1.            Gegarandeerde watervoorzieningen en sanitaire voorzieningen voor iedereen in de EU.

Wij vinden dat de EU het mensenrecht op water moet implementeren voor zover water en sanitaire diensten onderwerp van Europese regelgeving zijn (als een dienst in het algemene belang). De EU moet de nationale implementatie van dit mensenrecht bevorderen door bindende doelstellingen voor alle lidstaten te bepalen om wereldwijde dekking te bereiken.

2.            Mensenrechten boven marktbelangen: geen liberalisering van waterdiensten.

Wij willen dat de EU haar manier van denken verandert: van haar huidige focus op concurrentie en een volledig op de markt gebaseerde benadering naar een focus op openbare dienstverlening en een aanpak die is gebaseerd op rechten. Water is een natuurlijke hulpbron die beperkt beschikbaar is en een publiek goed dat fundamenteel is voor leven en gezondheid. Het is een ‘natuurlijk’ monopolie waar geen interne marktregels op van toepassing mogen zijn.

3.            Wereldwijde en universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

Wij vinden dat de EU zich meer moet inspannen opdat water en sanitaire voorzieningen voor iedereen beschikbaar zijn. De EU moet doelstellingen formuleren en het bereiken van wereldwijde/universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen tot onderdeel van haar ontwikkelingsbeleid maken. Hiermee zal de EU actief bevorderen dat het recht op water en sanitaire voorzieningen wereldwijd gerealiseerd wordt.

Onze voorstellen aan de Europese Commissie om het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen te implementeren:

 1. Het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen gebruiken in alle communicatie die betrekking heeft op water en/of sanitaire voorzieningen.
 2. Water (veilig, schoon en betaalbaar) en sanitaire voorzieningen garanderen aan alle inwoners van de lidstaten van de EU.
 3. Ervoor zorgen dat diensten op het gebied van water geen commerciële diensten worden door water uit te sluiten van interne marktreguleringen. Dit kan bereikt worden door een verplichting van de Europese Commissie om:
  • Water en sanitaire voorzieningen niet te liberaliseren.
  • Water en sanitaire voorzieningen niet op te nemen in handelsovereenkomsten zoals CETA.
  • Partnerschappen tussen publieke organisaties te bevorderen.
  • Het principe van de Kaderrichtlijn water “water is geen handelswaar” vast te leggen in al het waterbeleid en in kwesties die aan water gerelateerd zijn.
  • Vast te leggen dat het beschermen van onze wateromgeving belangrijker is dan commercieel beleid.
  • Sociaal beleid te ontwikkelen om te voorkomen dat gebruikers die hun rekening niet kunnen betalen worden afgesloten.
  • Zeker te stellen dat waterbedrijven volledige transparantie en openheid bieden in hun contracten (geen ruimte voor commerciële vertrouwelijkheid in deze publieke dienst).
  • Te bevorderen dat burgers participeren in de beleidsvorming en de managementstructuur van waterdiensten.
 4. Wereldwijd de toegang tot water en sanitaire voorzieningen verbeteren door te bereiken dat de universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen onderdeel wordt van Europees ontwikkelingsbeleid.
 5. Bevorderen van partnerschappen tussen publieke organisaties (partnerschappen van waterbeheerders), zonder winstoogmerk en gebaseerd op solidariteit tussen waterbeheerders en medewerkers in verschillende landen.
 6. Vastleggen in wetgeving dat het beheer over water en waterbronnen in publieke handen moet blijven.
 7. EU-landen en andere landen steunen die niet over voldoende financiële middelen beschikken om te investeren in de uitbreiding van water en sanitaire voorzieningen aan de armen.
 8. Bevorderen dat waterbedrijven en waterschappen een percentage van hun jaaromzet reserveren voor partnerschappen met waterbeheerders in ontwikkelingslanden (zoals in Nederland en Frankrijk, waar deze wettelijke kaders al bestaan).
 9. Bevorderen van een Europees benchmarksysteem om de kwaliteit van de publieke waterdiensten te verhogen.
 10. Een bestuurlijke gedragscode opstellen voor waterbedrijven in de 27 lidstaten van de EU.