Om vores kampagne

 

Hvem er vi

Borger komité:
List of members (pdf)

Organisationer:
EPSU, EAPN, EEB, EPHA, ETUC, WECF, Social Platform, APE, PSI

National Kontaktpersoner:
List of National Contacts (pdf)

Om vores kampagne

Alle borgere har brug for rent drikkevand og gode sanitære forhold. Vi anmoder den Europæiske Union om at garantere disse menneskerettigheder ved at fremme vandforsyning og sanitet som grundlæggende offentlige ydelser for alle. Disse rettigheder må implementeres.

Den Europæiske Union må opstille bindende målsætninger for alle medlemsstater med formålet at opnå 100% dækning i Europa. Vi mener, at den Europæiske Union derudover må gøre en større indsats for at opnå almen adgang til rent vand og sanitet uden for den Europæiske Union. Millioner af mennesker lever stadig uden disse ydelser.

Vores målsætninger:

1.         Garanteret rent vand og sanitet for alle i Europa.

2.         Ingen liberalisering af vandforsyning.

3.         Almen (global) adgang til rent vand og sanitet.

Denne kampagne er ment som et redskab til at gøre retten til rent vand og sanitet til en forpligtelse. Den er et redskab til at ændre Europa-Kommissionens tænkemåde fra en markedsbaseret tilgang med fokus på konkurrence til en rettighedsbaseret tilgang med fokus på offentlig ydelse. Den sigter mod at opnå almen (global) adgang til rent vand og sanitet samt at sikre de begrænsede offentlige vandressourcer til fremtidige generationer.

Vores mål er

Garanteret rent vand og sanitetsfaciliteter til alle inden for den Europæiske Union.

Vi mener, at den Europæiske Union må implementere retten til rent vand, så rent vand og sanitetsfaciliteter er underlagt EU-lovgivningen (som en ydelse, der har almen interesse). Den Europæiske Union må fremme en national implementering af denne menneskeret ved, at alle medlemsstater skal opstille bindende målsætninger for at opnå almen dækning.

Menneskerettigheder før markedsinteresser: Ingen liberalisering af vandforsyningstjenester.

Vi vil have EU til at ændre tænkemåde fra dets nuværende fokus på konkurrence og en direkte markedsbaseret tilgang til en indstilling rettet mod offentlig service og en rettigheds-baseret tilgang. Vand er en begrænset naturressource og et offentligt gode grundlæggende for liv og sundhed. Det er et "naturligt" monopol og må holdes uden for interne markedsregler.

Global/almen adgang til rent vand og sanitet for alle.

Vi mener, at EU bør gøre en større indsats for, at rent vand og sanitet kan blive et gode for alle. EU må opstille målsætninger og gøre gennemførelsen af almen (global) adgang til rent vand og sanitet til en del af dets udviklingspolitik. På den måde vil EU aktivt fremme, at retten til rent vand og sanitet kan blive et globalt gode.

Vores forslag til Europa-Kommissionen om at implementere den menneskelige ret til rent vand og sanitet:

 1. At anvende den menneskelige ret til rent vand og sanitet i al kommunikation om vand og/eller sanitet.
 2. At garantere vand (sikkert, rent og til en overkommelig pris) og sanitære faciliteter til alle dele af befolkningen i EUs medlemsstater.
 3. At afstå fra at omdanne vandforsyningstjenester til kommercielle ydelser ved at udelukke vand fra de indre markedsregler. Dette kan gennemføres ved en forpligtelse fra Europa-Kommisionen om:
 4. Ikke at liberalisere vand og sanitetstjenester.
 5. Ikke at inkludere vand og sanitetstjenester i Handelsaftaler som CETA.
 6. At fremme partnerskaber mellem offentlige myndigheder eller organisationer (Public-Public Partnerships).
 7. At stadfæste princippet "vand er ikke en råvare" fra rammedirektivet om vand i al EU vand og vand-relateret politik.
 8. At fastlægge at en beskyttelse af vores vandmiljø vil komme forud for kommerciel politik.
 9. At iværksætte støtteprogrammer for personer, der ikke er i stand til at betale deres vandregning, med formålet at forhindre afkobling af brugere.
 10. At sikre at private vandværker, der driver vandforsyningstjenester, yder fuldkommen gennemsigtighed og åbenhed vedrørende deres kontrakter (ingen plads til forretningshemmeligheder ved denne offentlige ydelse).
 11. At fremme borgerdeltagelse i overensstemmelse med vandrammedirektivet.
 12. At udvide tilgængeligheden til rent vand og sanitet på verdensplan ved at opnå almen adgang til vand og sanitet ved at gøre det til en del af EUs udviklingspolitik samt ved at give en større andel af det, der er afsat til den officielle udviklingsbistand (Official Development Assistance ODA) i retning af en forbedring af vand og sanitetsydelser.
 13. At fremme partnerskaber mellem offentlige myndigheder eller organisationer  (Vandselskabs-partnerskaber) baseret på non-profit principper og solidaritet mellem vandselskaber og arbejdstagere i forskellige lande.
 14. At forankre til lov at kontrol over vand og vandressourcer må forblive på offentlige hænder.
 15. At støtte vandselskaber i EU og andre lande, der mangler kapital til at udvide vandforsyning og kloaksystemer til fattige via deres egne midler.
 16. At støtte og fremme vandforsyningstjenester der investerer en vis del af deres årlige omsætning i vandforsyningspartnere i udviklingslande (efter eksemplerne Holland og Frankrig).
 17. At støtte etableringen af et frivilligt europæisk benchmarking system til offentlige virksomheder for at fremme vandforsyningstjenester af høj kvalitet.
 18.  At udforme et kodeks for vandselskaber i EU-27.

For flere information: info@right2water.eu