Rent vand og sanitet er en menneskeret!

Drikkevand er et offentlig gode, ikke en råvare! Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå en lovgivning, der implementerer den menneskelige ret til vand og sanitet, som anerkendt af FN, og fremmer adgang til rent vand og sanitet, som væsentlige offentlige tjenester for alle.
EU-lovgivning bør kræve, at regeringerne sikrer og giver alle borgere adgang til tilstrækkeligt med rent drikkevand og sanitet. Vi opfordrer til at:

  1. EU-institutionerne og medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at alle indbyggere har adgang til rent vand og sanitet.
  2. Vandforsyning og forvaltning af resourcer ikke underlægges det indre markeds regler samt at vandforsyning ikke liberaliseres.
  3. EU øger sine bestræbelser på at opnå almen adgang til rent vand og sanitet.

Seneste nyheder

(20 June 2018) Next Monday, June 25, the Council of the European Union will discuss for the first time ever the European Citizens Initiative Right2water.

(22 March 2018) Today is World Water Day. Four years ago we completed the first ever successful European Citizens Initiative for the Human Right to water.

(23 February 2018)  The experience of many campaigners and organisations with running ECI’s has not been positive.

(8 February 2018) The European Commission published its proposals for a Recast of the Drinking Water Directive, 1 February 2018.