VODA a SANITACE  jsou LIDSKÁ PRÁVA

VODA je VEŘEJNÝ STATEK, NIKOLI KOMODITA. Vyzýváme Evropskou komisi k návrhu legislativy, která zavede lidské právo na vodu a hygienu tak jak je uznáváno Organizací spojených národů a která bude podporovat zajišťování vody a hygieny jako základní veřejné služby pro všechny. Legislativa EU by měla po vládách požadovat zajištění a poskytování dostatku čisté pitné vody a hygieny všem občanům. Požadujeme, aby:

  1. měly instituce a členské státy EU povinnost zajistit všem obyvatelům právo na vodu a hygienu.
  2. zásobování vodou a správa vodních zdrojů nespadaly do „pravidel vnitřního trhu“ a aby bylo vodohospodářství osvobozeno od liberalizace.
  3. EU zvyšovala své snahy o zajištění univerzálního přístupu k vodě a hygieně.

 

 

Nejnovější zprávy

(20 June 2018) Příští pondělí, dne 25. června, chce Rada Evropské unie poprvé diskutovat o Evropské občanské iniciativě Right2water.

(22 March 2018) Today is World Water Day. Four years ago we completed the first ever successful European Citizens Initiative for the Human Right to water.

(23 February 2018)  The experience of many campaigners and organisations with running ECI’s has not been positive.

(8 February 2018) The European Commission published its proposals for a Recast of the Drinking Water Directive, 1 February 2018.