naléhavá výzva k akci

(20 June 2018) Příští pondělí, dne 25. června, chce Rada Evropské unie poprvé diskutovat o Evropské občanské iniciativě Right2water. Po pět let probíhá kampaň a mobilizace, po shromáždění téměř 2 milionů podpisů

Evropská komise částečně vyřešila naše požadavky v navrhované směrnici o pitné vodě! To jsou skvělé zprávy.

Článek 13 předpokládá dvě hlavní povinnosti:

za prvé, povinnost členských států zlepšit přístup k pitné vodě a podporovat užívání pitné vody prostřednictvím řady opatření, z nichž některá jsou v článku uvedena (posouzení podílu osob, které nemají přístup k pitné vodě, informování těchto osob o možnostech připojení k vodovodu, podněcování užívání vody z kohoutku ve veřejných budovách a restauracích, zajišťování, aby ve většině měst bylo k dispozici zařízení umožňující volný přístup k vodě z kohoutku atd.),

za druhé, povinnost členských států přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění přístupu k vodě zranitelným a marginalizovaným skupinám. Pokud uvedené skupiny nemají přístup k vodě určené k lidské spotřebě ve smyslu této směrnice, měly by je členské státy urychleně informovat o jakosti vody, kterou mají k dispozici, a poskytnout jim nezbytné související zdravotní poradenství.

Obáváme se, že členské státy chtějí pohřbít pozitivní prvky představené Evropskou komisí, zejména v článku 13. Žádáme vás, abyste se obrátili na svého ministra.

Prosím, ozvěte se jim (viz e-mailová adresa vašeho ministra zde) s následující zprávou: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom

Evropská komise nedávno předložila svůj návrh na přepracování směrnice o pitné vodě. Toto bere v úvahu požadavky téměř 1,9 milionu evropských občanů, kteří vyjádřili podporu první úspěšné Evropské občanské iniciativě, jež usilovala o uznání lidského práva na vodu v EU na základě rezoluce OSN z roku 2010. Přepracování směrnice je na programu Rady pro životní prostředí dne 25. června.

Vyzýváme Vás, abyste podpořil návrh Evropské komise, zejména ustanovení v článku 13 a abyste povzbudil ostatní členy Rady k formálnímu uznání lidského práva na vodu. Nadcházející diskuse v Radě pro životní prostředí je důležitá. Je to poprvé, kdy členské státy mají možnost diskutovat požadavek téměř 1,9 milionů občanů EU na lidské právo na vodu. Voda je lidské právo! Evropa to musí konečně uznat!
***

Děkujeme Vám za Vaše úsilí