Apa şi Salubrizarea constituie un drept al omului

Apa este un bun public şi nu un bun comercial - Invităm Comisia Europeană să propună o legislație de implementare a dreptului omului la apă și salubritate, după cum este recunoscut de Organizația Națiunilor Unite, și de promovare a asigurării cu apă și salubritate ca servicii publice de bază pentru toți. Legislaţia UE trebuie să ceară guvernelor să asigure şi să ofere tuturor cetăţenilor apă potabilă suficientă şi curată şi salubritate. Cerem ca:                             

  1. Instituțiile UE și Statele Membre să fie obligate să se asigure că toți locuitorii se bucură de dreptul la apă și salubritate.
  2. Alimentarea cu apă şi gestionarea resurselor de apă să nu fie supuse "normelor pieţei interne" şi ca serviciile de apă să fie scutite de liberalizare.
  3. UE să-și sporească eforturile pentru a asigura accesul universal la apă şi salubritate.

 

 

Ultimele stiri

(29 April 2013) The Athens Water workers are organizing many activities to underline that it is bad public policy to privatise the Athens water company.

(26 April 2013) Water privatisation is on the agenda in many European countries now austerity policies are imposed and governments are scrambling to find money.  Water privatisation is hotly contested

We now have a campaign song for our European Citizens’ Initiative. Listen to Global Friends Music. http://soundcloud.com/rainermandler/water-is-a-human-right-first

 

(17 April 2013) “Agua de todos”, the Portuguese groups that are fighting privatization of water in Portugal is nominated for the “BOBS”. This is a German Prize by ‘Deutsche Welle’ for the best social activism online.