Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht

Water is een openbaar goed, geen handelswaar - We verzoeken de Europese Commissie om een voorstel voor wetgeving te doen waarin het recht op water en sanitaire voorzieningen, zoals erkend door de Verenigde Naties, is opgenomen en de voorziening van water en sanitatie als essentiële publieke diensten voor iedereen wordt bevorderd. De EU-wetgeving moet eisen dat overheden garanderen dat alle burgers kunnen beschikken over voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. We dringen er op aan dat:

  1. De EU-instellingen en Lidstaten worden verplicht om er voor te zorgen dat alle inwoners kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen.
  2. De watervoorziening en het beheer van de watervoorraden niet aan ‘interne marktregels’ worden onderworpen en dat de waterdiensten van liberalisering worden uitgesloten.
  3. De EU zich nog meer inspant om universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bereiken.

 

Laatste nieuws

(29 April 2013) The Athens Water workers are organizing many activities to underline that it is bad public policy to privatise the Athens water company.

(26 April 2013) Water privatisation is on the agenda in many European countries now austerity policies are imposed and governments are scrambling to find money.  Water privatisation is hotly contested

We now have a campaign song for our European Citizens’ Initiative. Listen to Global Friends Music. http://soundcloud.com/rainermandler/water-is-a-human-right-first

 

(17 April 2013) “Agua de todos”, the Portuguese groups that are fighting privatization of water in Portugal is nominated for the “BOBS”. This is a German Prize by ‘Deutsche Welle’ for the best social activism online.