Rent vand og sanitet er en menneskeret!

Drikkevand er et offentlig gode, ikke en råvare! Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå en lovgivning, der implementerer den menneskelige ret til vand og sanitet, som anerkendt af FN, og fremmer adgang til rent vand og sanitet, som væsentlige offentlige tjenester for alle.
EU-lovgivning bør kræve, at regeringerne sikrer og giver alle borgere adgang til tilstrækkeligt med rent drikkevand og sanitet. Vi opfordrer til at:

  1. EU-institutionerne og medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at alle indbyggere har adgang til rent vand og sanitet.
  2. Vandforsyning og forvaltning af resourcer ikke underlægges det indre markeds regler samt at vandforsyning ikke liberaliseres.
  3. EU øger sine bestræbelser på at opnå almen adgang til rent vand og sanitet.

Seneste nyheder

(29 April 2013) The Athens Water workers are organizing many activities to underline that it is bad public policy to privatise the Athens water company.

(26 April 2013) Water privatisation is on the agenda in many European countries now austerity policies are imposed and governments are scrambling to find money.  Water privatisation is hotly contested

We now have a campaign song for our European Citizens’ Initiative. Listen to Global Friends Music. http://soundcloud.com/rainermandler/water-is-a-human-right-first

 

(17 April 2013) “Agua de todos”, the Portuguese groups that are fighting privatization of water in Portugal is nominated for the “BOBS”. This is a German Prize by ‘Deutsche Welle’ for the best social activism online.