VODA a SANITACE  jsou LIDSKÁ PRÁVA

VODA je VEŘEJNÝ STATEK, NIKOLI KOMODITA. Vyzýváme Evropskou komisi k návrhu legislativy, která zavede lidské právo na vodu a hygienu tak jak je uznáváno Organizací spojených národů a která bude podporovat zajišťování vody a hygieny jako základní veřejné služby pro všechny. Legislativa EU by měla po vládách požadovat zajištění a poskytování dostatku čisté pitné vody a hygieny všem občanům. Požadujeme, aby:

  1. měly instituce a členské státy EU povinnost zajistit všem obyvatelům právo na vodu a hygienu.
  2. zásobování vodou a správa vodních zdrojů nespadaly do „pravidel vnitřního trhu“ a aby bylo vodohospodářství osvobozeno od liberalizace.
  3. EU zvyšovala své snahy o zajištění univerzálního přístupu k vodě a hygieně.

 

 

Nejnovější zprávy

(29 April 2013) The Athens Water workers are organizing many activities to underline that it is bad public policy to privatise the Athens water company.

(26 April 2013) Water privatisation is on the agenda in many European countries now austerity policies are imposed and governments are scrambling to find money.  Water privatisation is hotly contested

We now have a campaign song for our European Citizens’ Initiative. Listen to Global Friends Music. http://soundcloud.com/rainermandler/water-is-a-human-right-first

 

(17 April 2013) “Agua de todos”, the Portuguese groups that are fighting privatization of water in Portugal is nominated for the “BOBS”. This is a German Prize by ‘Deutsche Welle’ for the best social activism online.